Western Province 1 (COE - WP1)

Eng. H. R. W. K. Heendeniya
BSc. Eng., C. Eng., MIE(SL)
No. 770/1, Pannipitiya Road, Battaramulla.

(+94)71 2300 051

Western Province 2 (COE - WP2)

Eng. H. M. T. N. Dhanawardane
BSc. Eng. (Hons), C. Eng., MIE(SL)
No. 11, Jawatta Road, Colombo 5.

(+94)71 8291 406

North Western Province (COE - NW)

Eng. H. R. W. K. Heendeniya
BSc. Eng., C. Eng., MIE(SL)
3rd Floor, Pardeshiya Sabha Building, Miriswatta, Gampaha.

(+94)71 2300 051

Southern Province (COE - SP & CSD)

Eng. J. D. Sunil
PG. Dip(CPM)., BSc. Eng.(Hons), .CEng., MIESL
No. 20, Godakanda Road, Karapitiya,
Galle.

(+94)77 7222 039

Central Province (COE - CP)

Eng. M. N. Gunasena
BSc. Eng., C. Eng., MIE(SL)
Digana village, Rajawella.

(+94)71 4488 167

Uva Province (COE - Uva)

Eng. D. M. C. K. Dassanayake
BSc. Eng., C. Eng., MIE(SL)
No. 37/2A, Bandaranayake Mawatha, Badulla.

(+94)77 3050 515

East & South East Province
(COE - E&SE)

Eng. P. M. P. C. Gunathilake
BSc. Eng. (Hons), PG Dip. (Struct), M. Phil. (IWRM),
C. Eng., MIE(SL)
Sri Rathana Mawatha, Ampara.

(+94)77 7258 194

Anuradhapura COE Section
(COE - A'pura)

Eng. J. A. D. R. Sujith Kumara
BSc. Eng., MSc. (Pro.Mgt), C. Eng., MIE(SL)
No. 218, Jaffna Road, Puliyankulama,
Anuradhapura.

(+94)71 8301 328

MKDP & Polonnaruwa COE Section (COE - MKDP)

Eng. S. B. A. D. Semasinghe
BSc. Eng., C. Eng., MIE(SL)
No. 481/4/A, 28 Kolany, Kuruppu Junction, Polonnaruwa.

(+94)77 3812 720

Sabaragamuwa Province (COE - Sab)

Eng. W. E. P. Ranjan Kumara
BSc. Eng., C. Eng., MIE(SL)
No. 31 A/60, Colombo Road, Rathnapura.

(+94)71 7812 103

North Province (COE - NORTH)

Eng. A. Pushparajan
BSc. Eng., C. Eng., MIE(SL)
155th Mile Post, Kandy Road, Iranamadu, Kilinochchi.

(+94)77 7733 964